Atoz

Převzali jsme správu všech webů a s tím související agendy (domény, 
newslettry, …) po předchozím správci. Grafiku dodává zákazník, naším 
cílem je navrhnout nejvhodnější řešení. Jedním z prvních úkolů bylo 
sjednotit většinu webů pod jeden webhosting a tím společnost ušetřila 
velkou část nákladů.