Atoz

Převzali jsme správu všech webů a s tím související agendy (domény, 
newslettry, …) po předchozím správci. Grafiku dodává zákazník, naším 
cílem je navrhnout nejvhodnější řešení. Jedním z prvních úkolů bylo 
sjednotit většinu webů pod jeden webhosting a tím společnost ušetřila 
velkou část nákladů.

Silverum

V tomto projektu jsme nejdříve pomohli se zavedením zabepečného přenosu
(HTTPS), konfiguraci VPS. V současnosti poskytujeme konzultace a
zajišťujeme chod serveru vč. zálohování apod.

Web pro uchazeče

Tento web, jehož účel bylo podat uchazečů o studium na SPŠE V Úžlabině informace v podobě blízké jejich věku právě zmíněné škole. Dodaný grafický návrh se stal i motivem grafiku dnů otevřených dveři.